I. A nyilatkozatról
1. Bencsik Andrea, pszichológus, továbbiakban "Honlap Üzemeltetője" a tulajdonában és kezelésében lévő www.bencsikandrea.hu oldalra vonatkozó
- szerzői jogokról,
- személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról,
- az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről,
- az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről
ezúton tájékoztatja a tisztelt látogatókat és felhasználókat, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.
2. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
3. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.
II. Copyright - szerzői jogok
1. Azzal, hogy belép "Honlap Üzemeltetője" által fenntartott www.bencsikandrea.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem
2. A fent felsorolt oldalon található tartalom Bencsik Andrea, pszichológus továbbiakban "Honlap Üzemeltetője" szellemi tulajdona.
3. A "Honlap Üzemeltetője" fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
4. A "Honlap Üzemeltetője" előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalak és oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
5. Az "Honlap Üzemeltetője" oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A "Honlap Üzemeltetője" követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
7. Az oldalról adatokat átvenni csak az oldalra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
8. Az I. pontban felsorolt domain nevek szerzői jogi védelmet élveznek, védjegyoltalomban részesülnek, felhasználásuk - a hivatkozás kivételével - kizárólag a "Honlap Üzemeltetője" előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
9. Az oldal által felhasznált adatok, fotók, audiovizuális anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
10. A "Honlap Üzemeltetője" pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
III. Az adatkezelő
Az adatok kezelője:
Bencsik Andrea, pszichológus továbbiakban "Honlap Üzemeltetője"
A "Honlap Üzemeltetője" kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Az oldalrendszer nem használnak cookie-kat, csak egy úgynevezett session ID-t, amely nem tartalmaz személyes adatot, és az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Regisztráció esetén csupán egy felhasználónevet és egy működő e-mail címet kell megadni.
Az oldalon hírlevél rendelhető meg, ehhez csupán a megrendelő e-mail címének megadása szükséges.
A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
A regisztrációs adatok törlését az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen kell kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.
IV. Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

© Bencsik Andrea Pszichológus - www.bencsikandrea.hu  *  Mobil Weboldal Fejlesztés: SEO by Panograph Ltd.