Elismertség-igény, becsvágy - Online Pszichológiai TesztA becsvágy, vagy inkább pontosabban kifejezve, a mások általi elismerésre való igény teljesen természetes szükséglete személyiségünknek.
Már kora gyerekkortól szükségünk van arra a visszajelzésre, hogy amit teszünk, az elnyeri környezetünk tetszését és dicséretre méltó. Sokszor az önbizalomhiány hátterében éppen az húzódik, hogy nem kaptunk, kapunk megfelelő pozitív visszacsatolást a cselekedeteinkről, teljesítményünkről.

A jó értelemben vett becsvágy hajt előre abban, hogy újra és újra továbblépjünk, hogy az eddigi eredményeinknél többre törekedjünk, változtatásra, cselekvésre ösztönöz bennünket.
Utunkat járva fejlődni igyekszünk, s közben óhatatlanul mérlegelünk, értékeljük, viszonyítjuk önmagunkat, összehasonlítást teszünk másokkal.

Az „Elismertség-igény, becsvágy” kérdéssor arra adhat választ Önnek, hogy hol is helyezkedik el ebben az értékelésben és a másokkal való összehasonlításban.

A teszt kitöltése:
Figyelmesen olvassa végig az alábbi állításokat és jelölje meg azt, amelyik kérdésenként a leginkább jellemző Önre.
Ezúton is hangsúlyozom, hogy a teszt kitöltése nem véletlenül név nélkül történik, az eredményekről kizárólag Ön értesül. Legyen tehát őszinte saját magával szemben!
1. Dühít engem, ha olyan emberek, akik éppen annyira intelligensek, mint én, többet érnek el az életben.2. Nagyon fontos nekem, hogy mások elismerjék a teljesítményemet.3. Megnézem azokat a televízióműsorokat is, amelyek kevésbé érdekelnek, ha valamit tanulhatok belőlük.4. Igyekszem tréninggel fejleszteni önmagamat annak érdekében, hogy kiküszöböljem a gyengeségeimet.5. Szeretném, ha a mostaninál bonyolultabb problémákat is meg tudnék oldani.6. Mindig kitűzök magam elé egy bizonyos célt, amelyet szeretnék elérni.7. Gyakran dolgozom a szabadidőmben is.8. Szeretném tudni, hogyan javíthatnám teljesítményemet.9. Iskoláskoromban a teljesítményemmel nem voltam megelégedve.10. Nem vagyok jó vesztes.11. Teljesítményemet szívesen hasonlítom össze másokéval.12. Olyan tevékenységért, mely kevés elismerésre talál, nem tudok lelkesedni.13. A kritikát nagyon a szívemre veszem.14. Képességemmel és tudásommal nem vagyok megelégedve.15. Az iskolában szerettem volna osztályelső lenni.16. Azokat az embereket, akik semmit sem teljesítenek, kisebb értékűnek tartom.17. A társasjátékok szórakoztatnak, mert megpróbálok mindig győzni.18. A szakmai karrier sok más dolognál fontosabb számomra.19. Szívesebben vennék egy bizonytalanabb állást jó előmeneteli lehetőségekkel, mint egy nyugodt és biztos hivatalnoki beosztást.20. Szívesen lennék egy csoport vezetője.21. Egy olyan ember, aki sokat ért el az életben, eleve szimpatikus nekem.22. Többet szeretnék elérni, mint a szüleim.23. Mint sportoló, nem vennék részt olyan versenyeken, melyekről előre tudni, hogy ott csak utolsó lehetek.24. Vezetőként arra törekednék, hogy minden területen jobb legyek, mint munkatársaim.25. Csak akkor vagyok elégedett magammal, ha jó teljesítményt értem el.© Bencsik Andrea Pszichológus - www.bencsikandrea.hu  *  Mobil Weboldal Fejlesztés: SEO by Panograph Ltd.